Logo Iim

Giới thiệu

Viện Quản trị Sáng tạo là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.Viện có chức năng thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án trong các lĩnh vực khoa học xã hội, giáo dục đào tạo, công nghệ số, ngôn ngữ, phát triển bền vững, môi trường và chất lượng cuộc sống, quản trị trong nước và quốc tế theo cách tiếp cận mới, đổi mới sáng tạo nhằm ứng dụng và phát triển đồng bộ công nghệ, nguồn nhân lực, khoa học, giáo dục… trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

  Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam                                                               

Chi tiết

Đội ngũ chuyên gia

Sáng tạo, giàu kinh nghiệm, tận tâm, chia sẻ, thực chiến

Chi tiết

Thông điệp của Viện trưởng

Đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra giá trị mới, cách làm mới, hiệu quả mới.

Chi tiết

Chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Chi tiết

Đội ngũ chuyên gia

35+

Dự án đã được ươm mầm cho hệ sinh thái khởi nghiệp

26+

Chương trình đã được tổ chức cho hệ sinh thái khởi nghiệp

400+

Học viên đã tham gia các khoá đào tạo tại Viện Quản trị Sáng tạo

Tin tức - Sự kiện