Chương trình đào tạo Trưởng phòng nhân sự

Truong Phong Nhan Su

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Trưởng phòng nhân sự hay còn gọi là HR Manager giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ hiện nay khi mà áp lực cạnh tranh nhân sự gay gắt và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ thì vai trò của Trưởng phòng Nhân sự càng được đề cao.
 • Khóa học Trưởng phòng nhân sự được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ quản lý mà một Trưởng phòng nhân sự phải có để vận hành và quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Ban giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các trưởng phòng Hành chính nhân sự muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhân sự
 • Nhân viên, Chuyên viên, các bạn muốn theo nghề và phát triển
 • Các đối tượng ham học hỏi và muốn phát triển bản thân

MỤC TIÊU KHÓA HỌC TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

 • Hiểu cốt lõi, bản chất và nguyên lý nền tảng của HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
 • Quản trị HỆ THỐNG NHÂN SỰ trong doanh nghiệp bài bản, khoa học, hiệu quả
 • Thành thạo các kỹ năng quản lý nhân sự
+ Hoạch định nhân sự
+ Tổ chức Bộ phận Nhân sự
+ Xây dựng định biên và Ngân sách nhân sự
+ Xây dựng hệ thống khung năng lực & tổ chức đánh giá năng lực
+ Xây dựng & quản trị hệ thống đào tạo nội bộ, phát triển năng lực đội ngũ
+ Xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC – KPI
+ Hoạch định và vận hành chính sách lương thưởng & phúc lợi đãi ngộ
+ Xây dựng, triển khai & phát triển văn hóa doanh nghiệp
+ Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị trong công tác QTNS
 • Được truyền đạt KINH NGHIỆM XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN trong công tác quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp lớn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHÂN DUNG CỦA MỘT HRM:

– Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một HRM;
– Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một HRM;
– Con đường và điều kiện cần có để trở thành một HRM chuyên nghiệp.

CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

– Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự;
– Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự;
– Hoạch định chiến lược nhân sự;
– Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự.

XÂY DỰNG ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ VÀ NGÂN SÁCH NHÂN SỰ/ PERSONNEL BUDGET

– Quy trình xây dựng định biên nhân sự
– Lập và quản lý ngân sách nhân sự
– Xử lý các phát sinh trong việc quản lý ngân sách nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ /THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

– Quy trình tuyển dụng nhân sự
– Các kênh triển khai tuyển dụng nhân sự
– Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng;
– Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng
– Tổng quan về thu hút, phát triển, giữ chân nhân tài
– Hướng dẫn xây dựng thương hiệu tuyển dụng & hành trình trải nghiệm ứng viên
– Hướng dẫn xây dựng hành trình trải nghiệm nhân viên

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;
– Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương;
– Cơ cấu và ngân sách tiền lương;
– Chính sách và chế độ đãi ngộ.
– Lương 3P

CHIẾN LƯỢC TỔ CHỨC & XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, THIẾT KẾ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
– Phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp, phân tích dòng chảy kinh doanh, xác định quy trình kinh doanh lõi
– Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty, chức năng nhiệm vụ các bộ phận
– Xây dựng phân quyền trong doanh nghiệp
– Xây dựng mô tả công việc

TỔ CHỨC BỘ PHẬN NHÂN SỰ

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự;
– Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc;
– Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự;
– Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác.
– Mô hình đối tác chiến lược nhân sự (HRBP)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC & TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

– Phương pháp/cách thức xây dựng hệ thống khung năng lực
– Hướng dẫn xây dựng khung năng lực & đánh giá năng lực
– Liên kết khung năng lực với tuyển dụng, đào tạo phát triển, trả lương nhân sự, quy hoạch cán bộ & giữ chân nhân sự

ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

– Xây dựng và vận hành hệ thống KPI
– Đánh giá ASK
– Những chú ý vận hành KPI và ASK

XÂY DỰNG & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NỘI BỘ, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

– Tổng quan về hệ thống đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
– Phương pháp, cách thức xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ chuyên nghiệp
– Cách thiết kế chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo
– Cách đo lường, đánh giá hiệu quả đào tạo

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

– Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp;
– Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp;
– Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp.
SỰ KHÁC BIỆT TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng “thực chiến” vừa cung cấp kiến thức khoa học, vừa mang tính ứng dụng thực tiễn cao
 • Đội ngũ giảng viên “thực chiến” gồm nhiều Tiến sĩ có kiến thức sâu sắc, hiện đại, kinh nghiệm làm quản lý, điều hành ở nhiều doanh nghiệp lớn, quy mô 2000 nhân sự trở lên.
 • Các học viên được huấn luyện có thể thực hiện được các công việc tại vị trí trưởng phòng Nhân sự .
 • Các học viên được chuyên gia hỗ trợ nhiệt tình sau khoá học tại vị trí công việc đảm nhận

Dia Chi Iim