Chương trình tư vấn cơ chế trả lương tại nhà máy Z76

Photo 1626580200
“ Dự án xây dựng xây dựng cơ chế trả lương theo chức danh, năng lực và hiệu quả công việc” 
Xây dựng cơ chế trả lương công bằng, minh bạch tạo động lực thúc đấy năng suất lao động vẫn luôn là mục tiêu của các nhà quản trị doanh nghiệp. Nguồn lực con người vẫn luôn là vốn quý để tạo ra nhiều các lợi thế cạnh tranh, đồng thời cũng là một trong thước đo đánh giá tầm nhìn chiến lược con người của đơn vị.
Cơ chế trả lương cụ thể, rõ ràng có các công cụ đánh giá… là nền tảng cho việc áp dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp được thuận tiện nhanh chóng.
Tại buổi lễ tham dự có đồng chí Đại tá Phạm Thanh Khiết thủ trưởng Bộ tham mưu Tổng cục công nghiệp quốc phòng. Đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn giám đốc công ty TNHH một thành viên Z76 cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo chỉ huy cán bộ của công ty TNHH một thành viên Z76.
Phát biểu trong buổi lễ, đại tá Phạm Thanh Khiết, và đại tá Phạm Anh Tuấn đã có những chỉ đạo định hướng của tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng như triển khai công tác chuẩn bị, thành lập ban dự án phối hợp cùng đơn vị tự vấn thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, đúng hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
Về phía đơn vị tư vấn, đã giới thiệu về học viện, về đội ngũ chuyên gia tư vấn. Cam kết cùng đơn vị Z76 thực hiện dự án đúng tiến độ hoàn thành mục tiêu có hiệu quả rõ ràng như hai bên đã thống nhất. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, sự hợp tác đồng hành của Công ty TNHH một thành viên Z76.
Ngay sau buỗi lễ kick off,  chương trình đào tạo về khung năng lực được thực hiện do Tiến sĩ Vũ Thị La là giảng viên chính, và các Tiến sĩ: Nguyễn Thị Anh Thư, Hoàng Hải Bắc cùng tham gian. Các học viên tham gia tích cực sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp … tạo ra không khí học tập trao đổi nhiều năng lượng.