IIM hợp tác tổ chức đào tạo Ngoại ngữ – Tin học với FLIC

Logo Filc

Viện Quản trị sáng tạo (IIM) và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân (FLIC)phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thi đánh giá cấp chứng chỉ VSTEP cho người học có nhu cầu do Viện Quản trị sáng tạo tập hợp tuyển sinh. Ngoài ra FLIC và IIM tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực tiếng Anh, cấp chứng nhận theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) trình độ A!, A2, B1, B2

Phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tổ chức đào tạo các chương trình Công nghệ thông tin đặc thù chuyên ngành An ninh mạng và các chương trình ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung….

Cc Nn