Khóa học ứng dụng BSC – KPI – OKR trong triển khai chiến lược

Khoa Hoc Kpi
Triển khai chiến lược thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả là vấn đề nhức nhối của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. 
 • Nhân viên không biết mục tiêu của mình, của bộ phận và mục tiêu của Công ty, không biết công việc hàng ngày của mình có liên quan gì đến hoạt động chung của Tổ chức;
 • Các cá nhân đều hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng mục tiêu chiến lược chung của của Công ty thì không hoàn thành
 • Các Cán bộ quản lý không biết làm thế nào để phân bổ mục tiêu, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của từng nhân viên
BSC – KPI – OKR được ứng dụng để giải quyết vấn đề trên
 • Là phương pháp đã được áp dụng thành công bởi các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, BSC – KPI – OKR là bộ công cụ hiệu quả trong việc triển khai triến lược, mục tiêu Công ty thành mục tiêu và những hành động cụ thể của từng cá nhân
 • Một hệ thống BSC – KPI – OKR hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp định hướng hành vi của toàn tổ chức, là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, rút ngắn khoảng cách giữa chiến lược & thực thi, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Khóa học “Ứng dụng BSC – KPI – OKR trong triển khai chiến lược” giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp một hệ thống kiến thức thực chiến và khoa học, đi kèm với các công cụ quan trọng & các kỹ năng để ứng dụng trong bất kì ngành nghề hay lĩnh vực nào.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU BSC, KPIS, OKR
a. Hệ thống chiến lược, mục tiêu trong Tổ chức
b. Mô hình BSC
c. Hệ thống KPI/OKR
PHẦN 02: GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI KPI
a. Phương án từ trên xuống (topdown)
b. Phương án từ dưới lên (bottom up)
c. Phương án kết hợp
PHẦN 03: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BSC CÔNG TY VÀ BỘ KPI BỘ PHẬN, KPI CÁ NHÂN
a. Hướng dẫn các bước xây dựng BSC công ty và bộ KPI bộ phận, KPI cá nhân
b. Thực hành xây dựng BSC công ty và bộ KPI bộ phận, KPI cá nhân cho doanh nghiệp thực tế của học viên.
PHẦN 04: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG OKR TRONG DOANH NGHIỆP
a. Hướng dẫn các bước xây dựng OKR cá nhân dựa trên mục tiêu của Công ty & bộ phận
b. Thực hành xây dựng OKR cá nhân cho doanh nghiệp thực tế của học viên.
PHẦN 5: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIAO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KPI/OKR
PHẦN 6: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG KPI/OKR TRONG DOANH NGHIỆP
PHẦN 7: THẢO LUẬN/TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG VIỆC QUẢN TRỊ MỤC TIÊU CỦA CÁC CÔNG TY.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Sở hữu kiến thức cơ bản về Thẻ điểm cân bằng (BSC); Chỉ số đo lường kết quả công việc (KPI), mục tiêu và kết quả then chốt (OKR).
 • Xây dựng tư duy về quản trị hiệu suất gắn liền với mục tiêu của doanh nghiệp. bằng cách sử dụng BSC – KPI – OKR để quản trị mục tiêu
 • Sử dụng thành thạo các công cụ, biểu mẫu, quy trình để tối ưu hiệu suất/ hiệu quả làm việc của nhân viên từ đó tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp. và đánh giá kết quả thực hiện KPI – OKR

GIẢNG VIÊN: TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ ANH THƯ

 • Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, nghiên cứu sâu về ứng dụng BSC/KPI trong doanh nghiệp.
 • 16 năm kinh nghiệm triển khai Chiến lược tại doanh nghiệp với vai trò Trợ lý Tổng giám đốc tại Công ty Kinh Đô Miền Bắc & Tập đoàn Ecopark
 • Chuyên gia Quản trị chiến lược, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp.

Dia Chi Iim