ThS. ĐẶNG THỊ MỴ

My 11

– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

– Giảng viên, lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: quản trị nhân sự, quản trị tổ chức, quản trị sản xuất

– Hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý đào tạo sau đại học

– Chuyên viên tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục