ThS. NGUYỄN THANH SƠN

Son 111

– Chuyên gia tư vấn Kiểm định chất lượng giáo dục
– Chuyên gia quản trị nhân sự, quản trị tổ chức
– Thành viên Hội luật gia Việt Nam
– Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Trưng Vương
– 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục; nguyên thành viên Hội đồng trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Đảm bảo chất lượng, trợ lý Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh.