ThS. TRẦN MINH KHƯƠNG

Kk

  • Trưởng Văn phòng Viện Quản trị sáng tạo tại Nam Định
  • Nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp  Đại học Lương Thế Vinh
  • 15 năm kinh nghiệm trong Quản lý đào tạo Sau đại học
  • Chuyên gia Tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục
  • Chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số