ThS. TRẦN MINH KHƯƠNG

Kk

  • Trưởng Văn phòng Viện Quản trị sáng tạo tại Nam Định
  • Kiểm định viên Giáo dục đại học và Cao đẳng sư phạm
  • Chuyên gia Tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục
  • Chuyển giao công nghệ và chuyển đổi số
  • 15 năm kinh nghiệm trong Quản lý đào tạo Sau đại học. Nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp  Đại học Lương Thế Vinh