TS. HOÀNG HẢI BẮC

  Băc

  • Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế nghiên cứu chuyên sâu về năng lực cạnh tranh, khởi nghiệp.
  • Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
  • Trưởng Ban đào tạo của Nhà máy Chế biến Thực phẩm Đồng Văn – Công ty TNHH Trung Thành (Trung Thành Foods).
  • Dự án tư vấn BSC, KPI và lương 3P tại Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát.
  • Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần May Và Thương Mại Quốc Tế INDICO.
  • Tư vấn bán hàng cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Tiến Linh.