TS. NGUYỄN TUẤN ANH

Ta

– Tiến sĩ,  chyên gia trong lĩnh vực năng lực cạnh tranh, khởi nghiệp
– Viện trưởng – Viện Quản trị Sáng tạo;
– Giảng viên, Phụ trách Khoa Ngoại ngữ  – Trường Đại học Trưng Vương;
– Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Hội đồng Giáo dục, Hệ thống Giáo dục Quốc tế EBT;

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Các môn thuộc chuyên ngành

1.  Quản trị Nhân lực

2.  Quản lý nhà nước

3. Chính sách công

4. Luật Hành chính – Hiến pháp

5. Quản trị TM Điện tử

6. Markeing và Truyền thông

7. Quản lý Đất đai, Tài nguyên

8. Quản lý giáo dục

9. Phương pháp NCKH

10. Kinh tế đối ngoại

11. Quản trị Kinh doanh

12. Kinh tế Quốc tế

13.  Kinh tế phát triển

14. Quản lý Kinh tế

15.  Kinh doanh thương mại

16.  Quản trị dịch vụ

17. Tâm lý học, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng mềm….

 Các khóa đào tạo dành cho Doanh nghiệp

1. Quản trị Doanh nghiệp, Hành chính nhân sự;
2. Giao tiếp hành chính, quản trị văn phòng, quy trình tác nghiệp;
3. Chiến lược trong: Kinh doanh, phát triển thị trường, nhân sự, dự báo tác động của chính sách nhà nước và giải pháp trong xu thế hội nhập;

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nguyễn Tuấn Anh (2021) Phát triển nguồn nhân lực để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp: định hứng tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 600 tháng 11/2021.
2. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn (2021) Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua ô tô của người tiêu dùng Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 36 tháng 12/2021.
3. Nguyễn Tuấn Anh (2020) Đào tạo nhân sự công ở một số nước Đông Nam Á trong điều kiện hiện nay, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
4. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Tuấn Anh… (2020) Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
5. Đồng tác giả: Phạm Thái Quốc, Nguyễn Tuấn Anh… (2018) Cải cách hành chính công ở một số nước Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
6. Nguyễn Tuấn Anh (2017), Đào tạo công chức ở một số nước Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chi Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, số 135/2017.
7. Nguyễn Tuấn Anh (2017), Kinh nghiệm đào tạo nhân sự công của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2/2017.
8. Nguyễn Tuấn Anh (2017), Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho cơ quan hành chính địa phương, Tạp chí Thanh Tra Tài chính, số 175+176.
9. Nguyễn Tuấn Anh (2016), Chính sách nhân sự chất lượng cao trong cơ quan hành chính nhà nước cấp địa phương ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội, số 131.
10. Nguyễn Tuấn Anh (2012), Đào tạo nhân lực thực hành trong xã hội hiện đại và nền kinh tế tri thức, Tạp chí giáo chức Việt Nam, số 64.

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC VIÊN, DOANH NGHIỆP:

1. Hướng dẫn chính học viên Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý Kinh tế đã bảo vệ Thành công tại các trường: Đại học CN Đông Á: 5 Học viên; Trường Đại học Trưng Vương: 16 học viên (Thời điểm 12/2021);
2. Cố vấn, tư vấn chiến lược hệ thống kinh doanh ô tô Thương mại Autocenter, Công ty ô tô Hùng Anh. Hải Dương (2011 đến hiện tại);
3. Cố vấn, trợ lý dự án xây dựng phát triển Trường Cao Đẳng VICET Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo Lái xe VICET. Dự án Thành lập Cao Đẳng Hành chính, trường trung cấp Công thương CCI…( 2010 – 2012)
4. Xây dựng hệ thống quản lý theo ISO quy trình tác nghiệp Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội; ( 2009-2011)
5. Chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy chính sách công và Quản trị Nhân lực, Viên nghiên cứu Phát Triển, Đại học Nội vụ, Viện Khoa học Hành chính – HVHCQG (2013-2016);
6. Chuyên gia dự án hỗ trợ và phát triển nhân lực cộng đồng, việc làm, xúc tiến thương mại, du học và định cư CHLB Đức, tham gia các tổ chức An sinh xã hội DEVI – VERA VIA CHLB Đức, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức (2012 – hiện tại).