TS. PHẠM HUYỀN

Huyen

  • Nguyên Tùy viên Khoa học và Công nghệ Đại sứ quán CHXHCNVN tại CHLB Đức,
  • Trưởng nhóm Nghiên cứu của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức “Sự thay đổi ở Ba Lan và Hungary và tác động đối với các nước xã hội chủ nghĩa khác”
  • Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ KH&CN, phụ trách hợp tác với Hoa Kỳ và các tổ chức Đông Á và Quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM…
  • Giảng viên, chuyên gia đàm phán, chuyên giảng dạy kỹ năng đàm phán Tiếng Anh và Tiếng Đức cho các chuyên gia trong và ngoài nước