TS. PHẠM THỊ THẢO

Thao

  • Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Cao đẳng Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc.
  • Luôn tích cực và sáng tạo trong công tác, chủ động tìm tòi, khai thác, cập nhật tài liệu mới, xây dựng giáo trình nhằm cung cấp cho người học kiến thức và phương pháp học tập tốt nhất.
  • Chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực Tiếng Hán cổ đại.