TS. PHAN HOÀNG ANH

Z4336089768524 7a8221abcf71c54865bb71e25e7deb0b

  • Nguyên là giảng viên Ngôn ngữ, trường Đại học Tây Bắc
  • Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ ngôn ngữ Hán tại Trường Đại học Hồ Nam, Trung Quốc
  • Trên 25 năm kinh nghiệm công tác nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu Hán tự
  • Đã công bố trên 15 công trình khoa học và đề tài cấp Quốc Gia.