Xây dựng mô hình liên kết giữa Viện – Trường – Doanh nghiệp

Ngày 7/11/2023, trả lời tại phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, mô hình liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp là mô hình ứng dụng hiệu quả ở nước ngoài. Hiện nay, chúng ta đang có chủ trương xây dựng mô hình này trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang) cho biết, kết quả giữa kỳ cơ cấu lại nền kinh tế và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy nhiều vấn đề cần quan tâm trong gắn kết nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường, giữa nhà khoa học và doanh nghiệp còn yếu. Nhiều kết quả nghiên cứu có thể chỉ ứng dụng nhưng chưa chuyển giao được, chưa hoàn thiện về công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, qua giám sát cho thấy đến nay mới lựa chọn được nhiệm vụ khoa học, chưa ký hợp đồng do kinh phí thực hiện. Đại biểu Tạ Minh Tâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết nhìn nhận về kết quả nêu trên, trách nhiệm và giải pháp trọng tâm của Bộ trưởng nhằm tạo đột phá trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng theo tinh thần của Chính phủ đã thể hiện khi xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: Liên quan đến gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng, trong thời gian vừa qua Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trương làm việc với các các địa phương, các viện, các trường để có sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học của các trường với nhu cầu của địa phương. Tất cả những nhiệm vụ khoa học mang tính ứng dụng đều phải có sự tham gia của các đội ngũ nghiên cứu khoa học ở các trường phối hợp với địa phương để cùng nhau xây dựng những chương trình nghiên cứu nhằm giải quyết được những vấn đề, những yêu cầu bức thiết của địa phương.

Về liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng, đây là một mô hình mà ở nước ngoài ứng dụng rất hiệu quả. Ví dụ như Hà Lan có mô hình gồm Nhà nước, doanh nghiệp và trường, viện. Nhà nước là nơi tạo môi trường, hệ sinh thái và thể chế. Trường, viện là nơi nghiên cứu. Doanh nghiệp là nơi thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo. Đây cũng là mô hình Việt Nam đang có chủ trương xây dựng trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Hoc Bong Iim 1
Viện Quản trị Sáng tạo đơn vị đồng hành cùng sinh viên khoa Ngoại ngữ

Viện Quản trị Sáng tạo hợp tác với Trường Đại học Trưng Vương triển khai hỗ trợ sinh viên khóa mới về khởi nghiệp, học bổng vươn lên trong học tập. Viện cùng nhà trường xây dựng môi trường học tập thân thiện, mang tính thực tế doanh nghiệp, trải nghiệm số.

Viện lập kế hoạch đào tạo nhiều khóa học về kỹ năng sống, trải nghiệm các mô hình “startup”, hướng sinh viên làm quen và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các trường đại học, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Năm học 2023 – 2024, Viện lựa chọn tân sinh viên Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Trưng Vương làm đối tượng để hỗ trợ và chăm lo, thông qua một số hoạt động như:

– Tài trợ học bổng từ 50% đến 100% học phí toàn khoá học cho các sinh viên tiêu biểu của các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc;

– Hỗ trợ các hoạt động Khởi nghiệp và Sáng tạo thông qua Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường; chương trình thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia (Đề án 844).

– Hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, dự án và chương trình học tập làm việc cùng doanh nghiệp.

– Lồng ghép kiến thức khởi nghiệp, quản trị kinh doanh trong các môn học của Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Luật; đồng hành cùng sinh viên đến hết khóa học.

Ngoài ra, thông qua các cuộc thi khởi nghiệp hằng năm của sinh viên, Viện Quản trị Sáng tạo cam kết hỗ trợ nhà trường kết nối với các quỹ đầu tư, kêu gọi hỗ trợ vốn cho các dự án khả thi, có tính hiệu quả cao.

Viện Quản trị Sáng tạo